Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
H.J. Beaujean BV

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden van toepassing:


Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing, met uitdrukkelijke terzijdestelling van uw voorwaarden. De voorwaarden worden op verzoek kostenloos toegestuurd.